Programma Transformatiehuisjes

Ze loopt naar je toe, wat gebeurt
er als ze iets van je overneemt,
voor je draagt,

een koffer of een bal,
op eigen initiatief
of dat van jou.

Maar je hebt niets bij je.

Wat ze zelf al lopend meeneemt,
een halve citroen en de lichtste
passen, ze zijn voor jou,

net als de citroen die ze geeft.
Je hebt ‘m.

Ze loopt van je af en kijkt niet om.
Je ziet haar verder bewegen.

‘n Glinstering op het water.
De geur van gebakken vis.
Een windvlaag die een gordijn opbolt.

Korenaren op bakkerspapier.
De lijnen op een wit tafelkleed.
Lichte gebaren.

Alles is naar je toegekeerd.
Je hoeft ‘t niet te bezitten.

K. Schippers, Het overhevelen van gewicht

Noor Bongers en Kaj van der Plas organiseren een serie Transformatiehuisjes. Het thema is het innemen van je eigen plek in het maatschappelijk veld, met het leiderschap dat hiervoor nodig is. Met verwondering en daadkracht gaan we aan de slag met de thematiek. In twee dag-programma’s en twee weekenden.

Transformatiehuisje is een mini vakantie. Je gaat op reis om los te laten, jezelf te ontdekken, plezier te maken en lekker te eten. En ….. te luisteren naar mooie verhalen en de schoonheid van dit bestaan. Je kan de programma’s los boeken of zelf een serie samenstellen.

We kijken er naar uit om samen op reis te gaan.

De kracht van het donker
vrijdag 12 december

Het is winter. Het is donker. De natuur maakt zich op voor nieuwe bloei. Het is donker. Een tijd van echt goed kijken naar wat is, kracht verzamelen, consolideren. Het donker heeft grote waarde. Ook binnen het innemen van jouw plek. De schaduw fluistert, schitteringen lonken, omgeven door warmte en zachtheid.

We ontmoeten elkaar bij het Labyrinth. Labyrinthen worden wel gezien als sleutel tot het ontmoeten van de ware God; Liefde. Als een plek voor een inzicht gevende ontmoeting tussen het feminiene en masculiene, de duisternis en het licht. Kaj en Noor vertellen verhalen, nodigen je uit in een echt Labyrinth.

Het labyrinth ligt in Chaam (Brabant). Er zijn hier méérdere labyrinten zodat iedereen een persoonlijke wandeling kan maken en over het terrein dwalen. Bijzonder áárds is het ook, bij Bloemkweker Henry. Daarna natuurlijk lekker eten en fijn gezelschap. Je bent van harte welkom.

shhhh we spelen in het donker …

Start 12.00 uur, ontvangt met broodje tot 21.00 uur na het diner.
Kosten 145 euro, exclusief btw inclusief diner
Aanmelden JA@transformatiehuisje.nl

Te paard!
Leiderschap vanuit kwetsbaarheid
vrijdag 9 januari 2015

Het nieuwe jaar is begonnen. De drie koningen volgden de ster en zijn alweer op weg naar huis. Het leven vangt aan. Met licht. Met donker. Met alles er tussen in. Leiderschap heeft ook alle aspecten; kwetsbaarheid en kracht, fijngevoeligheid en vlammend vuur. Rust en een tomeloze drang tot actie!

Hoe zet jij deze aspecten in? We ontmoeten elkaar bij het Witte Kerkje in Gasselte. Jan Vaessen en Ragnhild Cornelisse verzorgen onderdelen van het programma. Te paard! Als een dominee die door de velden reist én een mens die persoonlijk leiderschap vorm geeft met het paard als metafoor.

                                                                                        sta stil en kijk écht, de wereld wacht op jou …

We werken ook echt met paarden ; ) Ontvangt 12.00 uur in Gasselte met een broodje en einde 21.00 uur. Kosten 210 euro, exclusief btw inclusief diner. Minimaal aantal deelnemers 8 max 12.
Aanmelden JA@transformatiehuisje.nl

Ik Sta!
op mijn plek in het maatschappelijk veld van innovatie
donderdag namiddag 5 februari tot zaterdag vroege middag 7 februari 2015

Wat zie je in de wereld, in Nederland en in jouw werkomgeving? Waarin schuilt een diep verlangen en wat zie je dat er nodig is om dit te manifesteren. Waar ligt ruimte, waarin kun je acteren. Jaag je de gedroomde werkelijkheid na of manifesteer je deze vanuit jóuw plek in dit veld; stevig, rustig en met overgave.

Het resultaat is dat je je eigen plek inneemt, met leiderschap vanuit de basis. En we onderzoeken deze basis, zowel persoonlijk als van de tijdgeest. Trends en ontwikkelingen, maatschappelijke allianties en netwerken; we schetsen het veld en benoemen de plek die jij hierin neemt.

Rond dit thema begeleiden Kaj en Noor een miniretraite in de bossen van Barchem. Er staat een houten kapel op de heuvel in het bos, waar al decennia heel verschillende mensen sámen de weg naar toe maken. Wij ook. Samen met een wandeling, een vuur, een diner, verhalen en verwonderingen.

                                                                                                 vanuit jouw plek komt alles in beweging

Iknovatie
uitreiken naar het veld van maatschappelijke innovatie
donderdag namiddag 19 maart tot zaterdag vroege middag 21 maart 2015

Waar bewegen we naar toe? Jij vanuit de plek die je inneemt in het maatschappelijk veld van innovatie en de transitie van de samenleving an sich? Vanuit de stilte van de alledaagse werkelijkheid reiken we uit naar de toekomst. Hierin spelen leiderschap en trends en ontwikkelingen een grote rol. Wat initieer je?

Vanuit het geïdentificeerde diepste verlangen, zowel maatschappelijk áls persoonlijk, geven we vorm. We  zingen het uit! Zoals de ogen een spiegel zijn van de ziel, zo is de stem de manifestatie van jouw ziel, jouw innerlijke stem. Daarin ligt ook jouw bestemming besloten, die we laten ontwaken

Welke signalen zie je in de samenleving of op jouw werk, waar jij mee óf juist tégen wilt resoneren. Welk kraakhelder geluid zou je hier willen laten horen? De resonantie van jouw eigen stem draagt verder dan het bos: tot in het maatschappelijke veld van innovatie, vanuit jouw intentie en jouw eigen plek.

De stem is een prachtige metafoor om dit te onderzoeken. Én helpt je een geluid te laten horen dat resoneert met jouw ziel, jouw plek en wat jij wens te manifesteren. Let’s Rock it!

                                                                                                                            ik initieer en geef vorm

Vanzelfsprekend is dit programma mét muziek, stilte en het ontdekken van jouw specifieke stem. Naast natuurlijk eens scherpe observatie van de tijdgeest. Gewoon, zoals u van ons gewend bent.

Kosten voor beide weekenden zijn 650 euro exclusief btw en inclusief verblijf en 1100 euro voor twee weekenden, dán krijgt u ook Ik vier! cadeau om de serie af te sluiten met een diner.
Locatie is Woodbrookers in de Kapel in het bos van Barchem
Aanmelden JA@transformatiehuisje.nl

Ik vier!
Let’s create a future together
vrijdagavond 10 april 2015

Op vrijdagavond vieren we de transformatie met een fijn diner. Met verhalen van betekenis en goed gezelschap. We zoeken nog een mooie locatie maar het zou zó maar eens Ter Dis kunnen worden bij kunstenaar Anook Cléonne Visser in Arnhem. Kraakhelder.

                                                                                                                                                       Yeah!

Het diner is speciaal voor mensen die twee weekenden hebben bezocht. Indien er plaatsen over zijn kunnen losse kaarten á 70 euro worden geboekt. Aanmelden JA@transformatiehuisje.nl

Met hartelijke groet! Kaj van der Plas en Noor Bongers

Zijn we klaar voor de 21e eeuw? Casus 8 oktober

door Kien van Hövell

Plaatje van Kien

Nederland is, samen met de hele westerse wereld, in beweging. In het licht van meervoudige crises zet de tijdgeest aan tot nieuwe verhoudingen tussen het publieke en het private domein. Trendwatchers signaleren ‘alternatieve schetsen voor onze vastgelopen economische en sociale systemen’ en een opleving van ’burgerinitiatieven, die laten zien dat het anders moet – en kan:  Nederland draait zich langzaam weer naar de toekomst’. Ook de overheid denkt na. Ze realiseert zich dat haar vermogens beperkt zijn en zoekt naar nieuwe manieren van loslaten en verbinden. Ze wil de ‘veerkracht in economie en samenleving zichtbaar maken, aanmoedigen en verbinden’ en zoekt steekhouders uit de samenleving die maatschappelijke doelen kunnen realiseren. Maar wie voorbij het punt van bezuinigen wil komen, moet toe naar andere vormen van samenwerken en organiseren.

Het Landgoedbedrijf

Duurzaamheid op particuliere landgoederen, die het mogelijk maakt om dit erfgoed van generatie op generatie over te dragen, bouwt voort op 3 grondbeginselen: (1) integraal denken en handelen, (2) oog voor de behoeften van mens en samenleving, (3) een circulaire economie met een lange termijn scope.

Deze praktijk die al eeuwen wordt toegepast, vertoont interessante  overeenkomsten met de in deze tijd omarmde noties van duurzaamheid. Decentraal maatwerk, meer zinvolle afwegingsruimte in de omgang met sectorale regels en vertrouwen in het particulier initiatief zijn daarom belangrijke thema’s in de transitiedialoog van Het Landgoedbedrijf met overheden. Deze plaveit , dankzij een Green Deal met het Ministerie van EL&I, het pad naar een hernieuwde  maatschappelijke betekenis van landgoederen in particulier bezit.

Nieuw Business Model (NBM) 2.0

Jan Jonker, hoogleraar Bedrijfskunde aan de Faculteit Managementwetenschappen van RU Nijmegen, onderzoekt ontwikkelingen op het gebied van duurzame innovatie. In het kader van het project Duurzaam Ondernemen focust hij met zijn vakgroep momenteel op een nieuwe generatie business modellen, die laten zien dat duurzaamheid loont.

Bij Jonkers Nieuwe Business Modellen  (NBM) gaat het niet meer om geld maar om transacties. Jonker noemt het belang van ‘transactierelaties, op basis van alternatieve, elkaar aanvullende waardenormen’. Duurzaamheid (het evenwicht tussen people-planet-profit) wordt dus in het nieuwe denken vanuit een waardenperspectief  georganiseerd. Het Nieuwe Business Model van Jonker vraagt om een manier van werken, die volledig is ingebed in de moderne netwerksamenleving, waar bezit plaats maakt voor ‘waarde uitwisseling’ en waar samenwerking voortborduurt op een ‘sociaal contract met de samenleving’.

Spiegelen

In de WOW! bijeenkomst in het nieuwe paviljoen van landgoed Grootstal spiegelen we de overeenkomsten en verschillen tussen het Nieuwe Businessmodel 2.0 en het Maatschappelijk Ondernemerschap op particuliere landgoederen.  Om daarmee ook conclusies te kunnen trekken voor nieuwe werkvormen binnen overheid, organisaties en ondernemingen.

Deze casus wordt ingebracht en gemodereerd door Kien van Hövell. De andere casus op deze dag wordt verzorgd door Arnoud Six en vind u hier. Op de tweede bijeenkomst in november passen we de inzichten toe op het Landgoed Grootstal.

We zien je graag op CONNECTING THE DOTS  1
8 OKTOBER 14.00-18.00 uur op het Landgoedlab in Nijmegen

En op de tweede bijeenkomst CONNECTING THE DOTS  2
5 NOVEMBER 14.00-18.00 uur op het Landgoedlab in Nijmegen

We zijn te gast bij Kien van Hövell tot Westerflier.

Aanmelden graag vóór 20 september via JA@transformatiehuisje.nl

Samen of Alleen? Casus 8 oktober

Transformatiehuisje Wow! Connecting the dots

IMG_4897

De casuïstiek:

Als agents of change zijn we gehecht aan authenticiteit en vrijheid. Toch heeft de steeds groeiende groep Zelfstandig Professionals (of in ouderwetse termen ZZP’ers) het lastig. Grote organisaties bezuinigen steeds meer op de ‘inhuur van externen’ terwijl de toegevoegde waarde van deze groep welkom is binnen de context van deze organisaties.

Wat als we deze groep eens bezien alsof het een Landgoed is? Een springlevende entiteit met impact op economie en cultuur? Hoe zijn de thema’s circulaire economie, duurzaamheid, interactie met de buitenwereld, de wereld van opdrachtgevers en partners ‘in dienst’ bij een organisatie versus de zwerm van professionals niet gebonden aan één organisatie. Hoe benutten we het sociaal kapitaal bínnen deze groep voor de vitaliteit van iedere ZP’er in het bijzonder?

Het Landgoedbedrijf biedt een prachtige parallel voor het onderzoeken van dit fenomeen. Op 8 oktober gaan we aan de slag met deze casus en  op 5 november passen we de inzichten toe op de ontwikkeling van het landgoed zelf.

Deze casus wordt ingebracht en gemodereerd door Arnoud Six www.SenseAndFlow.com De andere casus op deze dag wordt verzorgd door Kien van Hövell en vind u hier.

 

We zien je graag op CONNECTING THE DOTS  1
8 OKTOBER 14.00-18.00 uur op het Landgoedlab in Nijmegen

En op de tweede bijeenkomst CONNECTING THE DOTS  2
5 NOVEMBER 14.00-18.00 uur op het Landgoedlab in Nijmegen

We zijn te gast bij Kien van Hövell tot Westerflier.

Aanmelden graag vóór 20 september via JA@transformatiehuisje.nl

wow! bijeenkomst Landgoed Grootstal

We hebben twee wow! bijeenkomsten de komende maanden. De wow! bijeenkomsten zijn altijd gericht om concreet met elkaar aan de slag te gaan rond vragen die er spelen, en de Transformatiehuisjes geven een moment van magisch realisme, een ontmoeting met bijzondere mensen. De bijeenkomsten zijn altijd klein, want klein is het nieuwe groot.

*
wow! connecting the dots 1 en 2
Dinsdag 8 oktober 14.00-18.00 uur op het Landgoedlab in Nijmegen
Dinsdag 5 november 14.00-18.00 uur op het Landgoedlab in Nijmegen

Wat als we de wereld als landgoed zien? Als een waarde-creërende identiteit met economische, culturele en maatschappelijke waarde? Waar ligt dit landgoed en in welk landschap?
Het Landgoed Grootstal is een prachtige metafoor, een wereld in het klein. Het raakt aan circulaire economie, duurzame allianties én de Trendrede 2014. Deze manier van denken en kijken passen we toe op ándere vraagstukken: de groep ZP’ers in Nederland en het Landgoedbedrijf.

casuïstiek
De steeds groter wordende groep ZP’ers (Zelfstandige Professionals, de ZZP’er zonder baas). Hoe benaderen we deze groep als ze een landgoed zijn? Welke elementen van circulaire economie kunnen we benutten voor een vitale groep ZP’ers met relaties onderling en met grotere organisaties?
Lees meer

Het landgoedbedrijf. In de wow! bijeenkomst onderzoeken we de parallellen tussen nieuwe businessmodellen, maatschappelijk ondernemerschap en de functie van landgoederen. Deze landgoederen hebben steeds vaker een publiek functie en zijn in privaat bezit. Hoe ontstaat synergie tussen deze belangen en hoe operationaliseren we dat? We willen hiermee een conclusie trekken voor nieuwe werkvormen binnen overheid, organisaties en ondernemingen.
Lees meer

toepassen
De inzichten uit de eerste bijeenkomst (systeem verkenningen, ontwikkelen parameters voor succes, toetsen nieuwe business modellen) passen we in de 2e bijeenkomst toe. Sowieso op Landgoed Grootstal zélf. Een deel van dit landgoed komt pachtvrij en biedt daarmee ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, hoe brengen we de inzichten in praktijk?

Deze wow! bijeenkomsten zijn een co-creatie van Transformatiehuisje en het Landgoedlab. Het programma wordt gemaakt door Kien van Hövell tot Westerflier, waar we ook te gast zijn,
Noor Bongers, Arnoud Six en Jan Huisman. Wilt u ook een casus inbrengen? Dan kan.

Aanmelden voor een van de wow!bijeenkomsten graag vóór 20 september JA@transformatiehuisje.nl

met hartelijke groet! Kien van Hövell en Noor Bongers

 

Landgoedlab

Impressie Transformatiehuisje [1]

Transformatiehuisje [1] impressie 4 Transformatiehuisje [1] impressie 3

Transformatiehuisje [1]

In de bossen van Barchem. We hebben gegeten en gewandeld. Geluisterd naar verhalen. We hebben vraagstukken van een ieder opgelost zónder hier over te spreken. Perspectieven bieden door aandacht en focus. Actie door verstilling.

In de kapel van de Woodbrookers is gesproken over de tijdgeest en wat er nodig is voor verdere ontwikkeling. Transformatie door stilte en verwondering. Ruimte maken om te kunnen handelen en doen wat nodig is.

Magisch realisme is een activiteit. Een uitnodiging tot co-creatie op basis van jouw intentie en de bereidheid te ontvangen. Dankbaar voor de onverwachte vorm die dit soms aanneemt. Magisch realisme is de synchroniciteit van een vallend  takje.

Het volgende Transformatiehuisje vindt ergens in het westen plaats. Met in íeder geval een soundscape van Gijs van Klooster, ‘stamping identities’ van Masaaki Oyamada en de inzichten over flow and business van Arnoud Six.

Met hartelijke dank aan de Woodbrookers voor het creëen van deze mooie plek én voor de bijzondere aandacht voor het diner en de dieetwensen van René, alleen raw food. Complimenten.

 

Foto’s gemaakt door René Onstenk on instagram

Loslaten geeft perspectief

Met planning- en controldenken overleven we de crisis niet
De toekomst is aan organisaties die gevestigde belangen durven los te laten – Het Financieel Dagblad 9 april, 2013

De crisis in Cyprus vormt het zoveelste bewijs dat er in ons economisch denken fundamentele weeffouten zitten. Al eerder verloren banken, woningcorporaties, zorg-, en overheidsinstellingen ons vertrouwen. Nog maar kort geleden leek alles onder controle. Waren het niet stuk voor stuk zorgvuldig geconstrueerde organisaties, gebouwd op het planning- en controldenken en top-down georganiseerd? Maar ‘too big to fail’ bleek ‘too big to jail’. Het systeem is kapot.

Al jaren proberen leidinggevenden met man en macht uit de status quo te raken, hun instelling, branche en organisatie weer vlot te trekken en aan oude verwachtingen van aandeelhouders of kiezers te voldoen. Zonder resultaat. Want extra regelgeving heeft weinig zin wanneer je fundamentele vraagstukken niet aanpakt. En cijfers zijn weinig waard wanneer de strategie niet verder gaat dan een kwartaal en de visie bestaat uit nog meer snijden in eigen vlees. Leidinggevenden bevinden zich in een spagaat; zowel op macro- als op microniveau wordt er enorm aan hen getrokken. Grotere systemen, meer controle en de zoveelste reorganisatie lijken een logische keuze, maar dit werkt averechts. Risico’s nemen toe, het middelmanagement dijt uit, de flexibiliteit neemt af. De medewerker voelt zich machtelozer dan ooit; zijn ‘timesheet’ wordt inmiddels door vijf mensen gecontroleerd. Controle en angst — het begin van het einde.

Organisaties die niet langer krampachtig hun gevestigde belangen verdedigen maar zichzelf opnieuw durven uit te vinden overleven de crisis. Honderden energiecoöperaties, buurtzorg en DeCorrespondent zijn slechts de voorhoede in de beweging naar ondernemerschap dat is gebaseerd op vakmanschap, vertrouwen en verbondenheid. Waarbij de onderneming is verbonden met de ‘crowd’; medewerker, klant en samenleving. Hier gelden andere spelregels, is het netwerk belangrijker dan de hiërarchie, nemen ondernemers risico en gaan de deuren wijd open. Er zijn kansen genoeg, juist op het snijvlak van verstarde sectoren. Flexibiliteit is de leidraad, uitgaan van de kracht van het kleine is essentieel.

De transformatie begint met leiderschap dat zowel dienend als ondernemend is; richtinggevend en verbindend. Als eerste moet de dialoog tussen de top en de werkvloer worden hersteld. Een nieuwe visie, strategie, cultuurverandering en omzet volgen dan vanzelf.

Arnoud Six

*
Dit artikel is gepubliceerd in het Financieel Dagblad op 9 april 2012
Geschreven door Arnoud Six www.SenseAndFlow.com
Sustainable business transformation

Zelfsturing in de buurt

een speech over zelfsturing, gezondheid en waardering in de buurt

Beste tijdgenoten,

Na driekwart jaar was het project afgelopen. Met een zucht van verlichting stapten we in de auto, keken elkaar aan en zeiden: ”Wat hebben we nu eigenlijk gedáán?”, … “We hebben de mensen weer terug gebracht naar hun idealen én het vermogen om ze zelf te realiseren”.

De situatie was helder. Grote wijk, veel ouderen, eenzaamheid en gezondheidsproblemen. Allerlei programma’s en organisaties eromheen. De gemeente belde ons. Ik, bekend door Great Place to Live en het mobiliseren van mensen, idealen én daadkracht. En Gerjanne, verbinder van mensen, met een goed netwerk in de stad. We gingen aan de slag.

“Richt je juist níet op ouderen, níet op ziekte”, zeiden we. “Wél op de context waarbinnen ouderen leven, en versterk wat goed gaat”. We ontsloten een netwerk. Positief en daadkrachtig. En daar stonden 70 betrokken mensen; bewoners, professionals van binnen en buiten de zorg, kunstenaars, schooldirecteuren, ZP’ers etc., die allemaal op eigen wijze bijdragen aan Gezonde Wijk.

Wat mobiliseer je eigenlijk als je je focused op problemen, ziekte en oude mensen? De tendens van vrijwel alle hulpprogramma’s in ‘de wijk’. Het effect is niet gunstig. Oude mensen raken geïsoleerd te midden van professionals. Geld stroomt naar specifieke problemen en creëert prestatie-indicatoren. Deze indicatoren benutten noch stimuleren het zelfdenkend vermogen van de professional om integraal te handelen. Het potentieel van wat mensen wél willen en kunnen blijft onzichtbaar. Er is een gevoel van schaarste op alle niveaus. Wat als we dit eens omdraaien?

Zo ontdekten we dat er 4 eenzaamheid-programma’s waren opgestart. Allen op zoek naar eenzame mensen. Tot onze verrassing wisten de mensen van de kerk én de apotheker die de medicijnen brengt, deze mensen precies te zitten! Eenzame mensen willen trouwens helemaal niet meedoen aan een eenzaamheidsprogramma. Wel helpen ze graag ergens mee en worden graag uitgenodigd voor een kopje soep, samen met jonge mensen.

Gelijkwaardigheid en samen ondernemen zijn cruciaal. Om dit te bereiken hebben wij een serie ontmoetingen georganiseerd met mensen die nú al bijdragen aan een gezonde wijk. Het thema:
‘Wat heb jíj nodig om dat wat jij doet nóg meer impact te geven, waar kunnen wíj jou helpen?’ Waarbij ‘wij’ het netwerk zelf is en niet de gemeente of een instantie met een bakje geld. Nee, Wij maken de samenleving. Wie zou dat anders moeten doen? Onze bestuurders?

Als start creëren we samen de hóógste ambitie. Wat is een Gezonde Wijk? Binnen tien minuten ontstaat een levendig gesprek over cultuur, samen eten, uitnodigend zijn, gebruik van de openbare ruimte, diversiteit in doelgroepen en persoonlijke aandacht. En … niet-gezond-gedrag mág er ook zijn. Deze elementen geven we direct concreet vorm in het programma. Heel concreet: het eten was goed en gemaakt door mensen uit de buurt. Practise what you preach.

De volgende stap is het beantwoorden van de vraag: wie draagt nú al bij aan Gezonde Wijk’? Mensen die je kent. Geen functionarissen en organisaties die deze functie zouden-moeten-hebben. En zo werden de groenteboer (altijd een praatje en recepten in de winkel), de beheerder van het openbaar groen (goeie kerel) en de directeur van de basisschool (heeft een theaterpodium voor de buurt) uitgenodigd voor een ontmoetingsmiddag. Zij zijn de smaakmakers. Daarom staan hun wensen centraal bij deze ontmoeting.

Opmerkelijk was overigens dat niemand iemand kende van de grootste welzijnsorganisatie van de stad… Dat maakt veel duidelijk. Wij gingen dus aan de slag met een bonte verzameling mensen die ieder op hun eigen wijze in de praktijk bijdragen aan Gezonde Wijk.

In plaats van ‘praten over problemen’ ontstaat eigenaarschap, waardering en plezier. Mensen ontdekken waar ze elkaar versterken en gaan dat doen. Dit geeft snel resultaat en vooral zin om nog meer te doen! Het gevoel ‘samen de schouders eronder’ ontstaat door oprechte belangstelling en betrokkenheid. De vraag van de professional is gelijkwaardig aan de vraag van een buurtbewoner. Het is wellicht een andere orde van grootte, maar dat is niet belangrijk. Het creatief beantwoorden van de vragen draagt bij aan een prettige samenleving. Belangrijk is dat professionals zich in zo’n ontmoeting zelf kunnen uitspreken en niet als een instantie worden gezien.

Zet de juiste toon en je opent deuren van overvloed. Eerst was er geen geld, veel problemen en donkere vooruitzichten. Nu is zichtbaar dat alles er al is en mensen elkaar kunnen versterken. Zo ontstaat de context waarbinnen ouderen zich ook gezien en uitgenodigd voelen. Geen wijzend vingertje dat zegt dat je zielig bent, maar lachende ogen die vragen of je ook komt, omdat het zo gezellig is. Enthousiasme werkt als een magneet.

Gezellige mensen zijn ook minder ziek. Zij kosten minder geld én doen nog steeds mee! Echte aandacht en integrale dienstverlening zijn hierin noodzakelijk. Dit is lastig voor organisaties. Professionals staan in de spagaat tussen mee-bewegen met bewoners, waarde creëren in het netwerk, en hun manager tevreden houden met de cijfers waar hij om vraagt. Cijfers die niet in werkelijkheid meten wat de waarde is die wordt gecreëerd. Die waarde is overal voelbaar en zichtbaar, maar lastig te meten.

Hoe meet je zingeving, ondernemerslust en plezier? Hoe meet je integraal denken en handelen? Hoe meet je het eigenaarschap dat mensen ervaren over hun leven en de levenslust die dit oplevert? Hoe meet je dat mensen daardoor minder ziek en eenzaam worden? En trouwens… waarom zou je alles willen meten als de resultaten zo zichtbaar zijn?

Het is veel interessanter om een dergelijk proces/project als levend laboratorium te zien. De beste professionals participeren en letten goed op. Wat heb je nodig om te participeren? Hoe kun je het beste van jezelf geven? En van je organisatie? Wat betekent dit voor het besturingsmodel? Voor innovatie en waardering? Van een businesscase naar een valuecase. Interessant én actueel.

Zelfsturing vraagt om dienend leiderschap. Dienend aan de professional die waarde creëert. Dienend aan het netwerk. Dienend aan de wens een mooie toekomst te creëren. In de wétenschap dat dit lukt, als we vanuit gelijkwaardigheid sámen ondernemen.

Great Place to Live is dichterbij dan je denkt! ; ) Go for it!

Noor Bongers

Nieuwe Oude Dag
Gezonde Wijk in Presikhaaf
Noor Bongers onderneemt,

Deze speech heb ik geschreven op uitnodiging van Erwin Witteveen en Martijn Aslander voor Pamflet 2 over Zelfsturing. De beste speeches worden gebundeld in het boek.
Past jouw verhaal hier ook goed bij? Schrijf ook een speech en stuur ‘m op. Hier vind je meer informatie. http://checkthis.com/pamflet

De helden van deze tijd

“Het laat een prachtige metafoor zien van onze tijd. Waarin wijsheid en grootsheid haast wegbezuinigd zijn. De ratio de boventoon voert in beslissingen en onze helden zijn gereduceerd tot mensen die het zeker weten, platte helden en dikke ikken. Manga, World of Warcraft en legio films en filmsterren zijn natuurlijk goede voorbeelden. Maar ook onze politici, mocht je hen ooit als een held zien, spreken nooit hun twijfel uit of laten hun kwetsbaarheid zien. Het imago van de held wordt zorgvuldig opgebouwd en door prachtige bureaus van waarde voorzien. De onzekerheid van onze held treft hier geen plaats.”

Aan de hand van het Verhaal ‘De Mooiste Drenkeling ter Wereld’ van Gabriel García Márquez ontstaat een beeld van ónze helden en voorbeelden in deze tijd. Lees het hier.